Personbeskyttelse & Juridisk

Indholdet på denne hjemmeside er leveret af Deere & Company og er baseret på et layout leveretaf Deere & Company og med licens udstedt til Moonda. Vedrørende indholdet leveret af Deere & Company til brug for denne hjemmeside, besidder Deere & Company fuldstændig og ubetinget ejendomsret til alle former for ophavsret, databaserettigheder, designrettigheder og alle immaterielle rettigheder i og vedrørende al tekst og grafik inklusive opsætning og bearbejdelse, al formattering/layout/script, softwarekompilering, underliggende kilder (hypertekst-formatteringssprog og script) samt alt andet materiale.


Hjemmesidens indhold, som vedrører Deere & Company og/eller John Deere produkter, må ikke på nogen måde gengives, det være sig elektronisk eller på anden vis, uden der på forhånd er indhentet skriftlig tilladelse fra Deere & Company, dog undtaget egen personlig og ikke-kommerciel brug og midlertidigt under selve brugen af hjemmesiden. Deere & Company's forhandlere har tilladelse til elektronisk at kopiere materiale, som offentliggøres på denne hjemmeside og lave udskrifter med henblik på og til brug for deres eksisterende og potentielle kunder FORUDSAT AT angivelse af ophavsret er vist på alle sådanne udskrifter.

{% for koncessioner in requests.koncessioner %}{% if forloop.first or forloop.index0==4 or forloop.index0==8 %}{% endif %} {% if forloop.index0==3 or forloop.index0==7 or forloop.last %}{% endif %}{% endfor %}
{% if koncessioner.fax_number !="" %}{% endif %}
{{koncessioner.navn}}
{{koncessioner.adresse_1}}
{{koncessioner.postnummer}} {{koncessioner.byen}}
T. {{koncessioner.telefon_nummer}}
F. {{koncessioner.fax_number}}
Sende en email