close
Menu

1 stk. HTF Minilaster.

1 stk. HTF Minilaster, solgt til Herlufsholm Kirke.
1 stk. HTF Minilaster.

1 stk. HTF Minilaster, leveret torsdag den 8. oktober 2015.

Tillykke til Herlufsholm Kirke.